Molen de Star Balkbrug
weg en verkeer woningbouw FPC Veldzicht Bedrijventerrein

Balkbrug moet bloeden


 PBB boos op Provincie: 'Balkbrug moet bloeden' - bron: www.dedemsvaart.nu d.d. 2 november 2011

Balkbrug – Plaatselijk Belang Balkbrug wil een tunnel en geen extra invoegstroken in het centrum van het dorp. Dat standpunt bracht voorzitter Henk Hof tijdens een ingelaste bijeenkomst over de N377 duidelijk naar voren. ‘Wij voelen ons gepakt door de Provinciale politiek’, klonk het zwaar teleurgesteld uit de mond van PBB voorzitter Henk Hof. ‘Wij dachten nog dat we in gesprek met elkaar waren over de aanpassingen en toen bleek dat alles al vastlag.’ Het is niet voor het eerst dat PBB het gevoel heeft dat er niet naar hen geluisterd wordt.

‘We hadden veel argumenten aangedragen om de N377 terug te brengen naar een 80 km. weg, maar de provincie houdt ondanks alles vast aan 100 km.’, legt Hof uit aan de aanwezigen in Het Trefpunt. Balkbrug was behoorlijk massaal uitgelopen om het standpunt van PBB te horen. ‘Wij hadden graag gezien dat de Provincie had gekozen voor de noordelijke variant van de N340. Dat had de verkeersdrukte in Balkbrug verminderd. In 2020 rijden er naar schatting 17.600 voertuigen per dag over de N377. Dat is veel te veel en heel veel mensen moeten dagelijks over die drukke weg. Want alle scholen, veel winkels en de zorgvoorzieningen liggen in zuid, terwijl de sportvoorzieningen allemaal in noord liggen.’ De drukke verkeersweg door het dorp komt de leefbaarheid niet ten goede. Zelfs niet wanneer er, zoals nu gepland staat, meer invoegstroken bij het kruispunt in het centrum worden aangelegd. ‘Dat gaat ten koste van de parkeerruimte bij de supermarkt, zorgt ervoor dat de vluchtheuvel aan de Meppelerweg verdwijnt en ook dat er aan de Coevorderweg over een lang traject niet meer geparkeerd kan worden’, aldus Hof, die hoorbaar boos is over de besluitvorming van Provinciale Staten. PBB hoopt dat men de provinciale politiek alsnog op andere gedachten kan brengen over de N340 en zeker ook over de N377. ‘Wij willen een tunnel in het dorp waardoor het oost-west verkeer goede doorstroming heeft.’ Om deze ‘tunnelvisie’ bij de Provinciale beleidsmakers bekend te maken houdt PBB een handtekeningenactie. De aanwezigen in Het Trefpunt hebben de petitie al ondertekend. Iedereen staat achter het standpunt van PBB en pakte massaal de pen om de handtekening te zetten. Ook gingen er diverse formulieren mee naar huis om buurtbewoners te vragen eveneens een handtekening te zetten.

Overigens ging het niet alleen om de tunnel die het verkeer door Balkbrug moet leiden. Ook de vermindering van het aantal bushaltes tussen Balkbrug en Nieuwleusen was regelmatig onderwerp van gesprek. Waar de bewoners nu nog bij vier bushaltes terecht kunnen, zal dat in de toekomst alleen nog bij het nieuw aan te leggen viaduct bij De Stouwe kunnen. Op een 100 km. weg mogen namelijk geen bushaltes blijven. De vermindering zorgt ervoor dat de mensen die van het openbaar vervoer gebruik maken veel verder moeten fietsen of lopen om bij de halte te komen. ‘Toch zal die afstand nooit meer dan 1,5 km. zijn’, heeft Hof zelf nagemeten. Hij vindt over het algemeen dat de Provincie meer uitgegaan is van verkeerstechnische aspecten dan de menselijke. ‘Balkbrug moet bloeden. Aan de N377 wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gedaan en dat terwijl er meer woningbouw in het dorp komt, het bedrijventerrein aangelegd wordt en er gewoon veel betere alternatieven zijn. Wij willen een tunnel en dat is haalbaar zo blijkt uit een tekening die door BAM is gemaakt.’ PBB blijft voorstander van de noordelijke variant van de N340 en weet dat de kosten voor die variant lager zijn dan waarvan de provincie nu uitgaat voor de aanleg van de N340 en aanpassing N377.’ De voorkeursvariant is bepaald ten nadele van Balkbrug, maar het noodzakelijke geld moet nog beschikbaar gesteld worden. ‘Wij hopen dat we voor die beslissing de politiek toch nog kunnen doen switchen van standpunt’, aldus Henk Hof.

Back to top

Balkbrug voelt zich gepakt


 BALKBRUG - Met een stem die meer dan teleurstelling verraadt zegt Henk Hof: 'Balkbrug wordt weer gepakt'. Die opmerking staat en geeft aan dat het de voorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug menens is. "We waren er van overtuigd dat de provincie zou kiezen voor de Noordelijke variant van de N340, maar zonder duidelijke redenen heeft men daarvan toch afgezien.

Het gevolg is dat onze weg, de N377 die van Slagharen naar De Lichtmis voert, gewoon een 100 km weg moet blijven.'' En dat heeft heel wat voeten in de aarde voor Balkbrug en omgeving. "We hebben begrepen dat niet twaalf woningen voor de nieuwe weg moeten wijken, maar 29. Dat is nogal een verschil. Het was een van de punten die in het voordeel van de Noordelijke variant spraken'', aldus Hof, die aangaf dat PBB ook nog had gewezen op de leefbaarheid, het milieu en de hoeveelheid geluid die voor Balkbrug positiever hadden kunnen uitvallen.

"Maar men heeft niets met die argumenten gedaan. Om te kiezen voor de aanpassing van de N377, de voorkeursvariant staat vast maar men moet nu nog op zoek naar voldoende geld.'' Die zoektocht geeft PBB ruimte om alsnog de bevolking te mobiliseren om in een bijna ultieme poging de provinciale politiek toch op andere gedachten te brengen. De N377 moet aangepakt gaan worden voordat de nieuwe weg tussen Ommen en Zwolle gerealiseerd kan worden. Maar omdat de N377 een weg moet blijven waar op bepaalde stukken 100 km per uur gereden kan worden moet deze weg op diverse plaatsen veranderd worden. Zo heeft de provincie voorgesteld om het kruispunt van Balkbrug te voorzien van meer invoegstroken en wordt het aantal bushaltes tussen Balkbrug en Nieuwleusen verminderd tot een (in plaats van de huidige vier). "Wij vinden dit absoluut geen goede voorstellen”, aldus PBB die bijval krijgt vanuit de zaal. "Wij hebben als tegenvoorstel een tunnel. Dat is haalbaar, zo blijkt uit de tekening die door BAM gemaakt is. Of het betaalbaar is? Het is goedkoper om voor de Noordelijke variant te kiezen dan voor het huidige voorstel. Wat een tunnel kost, kunnen we niet zeggen, maar we pleiten er wel voor.''

Om haar standpunt te ondersteunen is PBB een handtekeningenactie gestart. Alle aanwezigen zetten grif hun handtekening want men wil geen betonnen centrum in Balkbrug.

De tijd dringt, want alles moet voor 8 november binnen zijn. "Wij beraden ons op de manier waarop wij deze handtekeningen aan de provinciale politiek willen overhandigen'', aldus Hof.

Back to top

Knelpunten N377 besproken, maar centrum Balkbrug blijft buiten beschouwing

 BALKBRUG – Met een uitgebreide informatieronde voor Dedemsvaart en Balkbrug heeft de Provincie Overijssel de N377 weer onder de aandacht gebracht. De weg kent van De Lichtmis tot aan Slagharen maar liefst 19 knelpunten waarvan een groot deel gelegen is in Balkbrug en Dedemsvaart. Bij laatstgenoemde plaats liggen de punten met name in het buitengebied. Hier is een drietal gelijkvloerse oversteekplaatsen. ‘Die zorgen voor levensgevaarlijke situaties’, vertelt projectleider Vanya Berk. ‘Afsluiten is niet direct een optie, want veel agrariërs hebben land aan beide kanten van de weg liggen. Er zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheid van tunnels of viaducten. Wij gaan nu inventariseren, kijken hoe de bevolking er tegenaan kijkt en dan een totaalplan schrijven wat we aan de Provinciale politiek voorleggen.’ In dat plan wordt ook de rotonde bij De Rollepaal meegenomen. Dit knelpunt heeft geen afslag dat naar het noorden leidt. Ook het naastgelegen fietspad wordt in de besprekingen meegenomen. De drukke oversteek bij De Pol wordt mogelijk voorzien van een rotonde. ‘Bussen, zware voertuigen, staan regelmatig lang te wachten voordat men de N377 op kan rijden richting Balkbrug. Met een rotonde hopen we dit probleem op te lossen. De ruimte voor zo’n ingreep is er. Bij alle ingrepen houden we rekening met de natuurlijke ruimte, milieu en geluidsoverlast van de aanwonenden.’

In Balkbrug zijn de knelpunten vooral in de bebouwde kom gelegen en niet zo eenvoudig op te lossen. ‘De N377 wordt vaak omschreven als een stroomweg’, vervolgt Berk zijn uitleg, ‘maar dat is niet de juiste term. Het moet beschouwd worden als gebieds ontsluitingsweg waarover men van A naar B gaat, maar waarbij ook bedrijven(terreinen) ontsloten worden. Bij zo’n weg mogen gelijkvloerse kruisingen. Probleem is echter dat er ook gedeelten zijn waar men 100 km. per uur mag rijden. Al betwijfel ik of de problemen kleiner zouden zijn wanneer er maximaal 80 gereden wordt.’ Wie vanaf De Lichtmis Balkbrug binnenrijdt, heeft nu nog twee rijbanen ter beschikking maar is de linker rijstrook wel erg smal. ‘Zeker wanneer er ook nog vrachtverkeer rechts rijdt en mensen in of uit hun geparkeerde auto willen stappen. Een alternatief voor deze weg is om het doorgaande verkeer over één rijstrook te leiden, de fietspaden officieel tweerichtingsverkeer te maken en mogelijk enkele stukken parallelweg aan te leggen.’ Vanya laat op tekeningen zien hoe dit er mogelijk uit kan gaan zien. Opvallend is dat de brede binnen berm in die plannen gespaard blijft. ‘Wij hebben gemerkt dat die groen voorziening als erg belangrijk wordt aangemerkt.’ Aan de andere kant van Balkbrug vallen met name de op- en afritten van de N48 op. Deze worden in de toekomst veranderd tot twee punten en voorzien van Verkeers Regel Installaties (VRI) oftewel verkeerslichten. Vervolgens is er ook nog een VRI getekend bij de weg die het bedrijventerrein Katingerveld moet ontsluiten. ‘Het is de bedoeling dat die drie verkeerslichten een groene golf kennen zodat het verkeer wel in een keer alle punten kan passeren.’

Dichter bij Balkbrug is er ook nog het knelpunt van de weg tussen Friesland Foods en Van Werven. Hier gaat veel zwaar verkeer de Coevorderweg op en dat kan de doorstroming hinderen. ‘Maar we hebben gehoord dat men na zit te denken om in de toekomst gebruik te maken van de al eerdere genoemde ontsluiting via het Katingerveld. Het grootste knelpunt van Balkbrug, namelijk het centrum met de kruisende Noord-Zuid en Oost-West verbinding, valt nog buiten de plannen van de Provincie. ‘Dat punt heeft nog nadere studie nodig’, erkent Vanya Berk. ‘We moeten goed in kaart brengen hoe groot het probleem is, wat de mogelijkheden zijn en die lijken qua ruimte beperkt.’ Bovendien hebben de plannenmakers ook nog te maken met een beperkt budget omdat een groot deel van het geld gebruikt wordt voor de aanpassing van de N340.

Back to top