Molen de Star Balkbrug
Over ons Nieuws Actueel Jaarvergadering Agenda Links Archief


Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie.


Veldzicht richt zich daarbij op patiënten bij wie sprake is van complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. Veldzicht zet haar expertise ook ambulant in.

Het merendeel van de psychiatrische patiënten bezit een andere dan de Nederlandse nationaliteit en heeft een veelal niet westerse culturele achtergrond.

In 2016 ontwikkelt Veldzicht haar expertise door op de transculturele psychiatrie en zal het centrum haar netwerk met ketenpartners zowel binnen als buiten Nederland versterken en uitbreiden.
Balkbrug

  Na de  informatieavonden over de veranderingen binnen Veldzicht is het nu tijd om een kijkje te nemen achter de grote toegangspoort. Dat kon op zaterdag 19 maart 2016 tijdens de open dag.

Dat gebeurt in samenwerking met Plaatselijk Belang Balkbrug. ‘Honderd inwoners van Balkbrug kunnen zich tijdens die open dag laten informeren over de patiëntgroepen, de dagbesteding, hoe Veldzicht omgaat met de cultuurverschillen en nog veel meer’, laat PB Balkbrug weten. Vooraf aanmelden is verplicht en dat kan via de speciale link op www.pbbalkbrug.nl.

Bij de aanmelding via deze website is het belangrijk te weten dat de bezoekers ouder moeten zijn dan 12 jaar (en tot 18 jaar alleen toegang onder begeleiding van een volwassene). Verder moeten belangstellenden het documentnummer van uw geldige legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) vermelden; een e-mailadres doorgeven voor de bevestiging, volledige naam, initialen en achternaam vermelden en tevens het volledige adres.

Alleen van honderd volledige aanmeldingen wordt de toegang tot de open dag bevestigd. Zij krijgen per e-mail nadere informatie over de middag.

Centraal telefoonnummer Veldzicht

Voor het stellen van vragen over de veranderingen binnen doelgroep of het melden van opmerkingen c.q. bedenkingen kan het centrale telefoonnummer van Veldzicht 0880-742800 gebeld worden. Vraagt u dan even naar Mirjam Kwint of Jan Reehorst.

Back to top