Molen de Star Balkbrug
Over ons Nieuws Actueel Jaarvergadering Agenda Links Archief

Katingerveld


De oprichtingsvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug vond plaats op 11 oktober 1979. In de periode daaraan voorafgaand had er een aantal vergaderingen plaats gevonden waarin o.a. statuten waren voorbereid.
Op 11 oktober 1979 werd de heer GW Prins benoemd tot voorzitter. mevrouw  JL Kessens tot secretaris en de heer E. Pelleboer tot penningmeester. Zaken die in de eerste jaren aan de orde kwamen waren o.a. de inrichting van de sporthal, plaatsing bewegwijzeringsborden, reconstructie Zwolseweg en vanaf 1986 is structureel de 4 mei-herdenking een taak voor Plaatselijk Belang.
In de eerste jaren na de oprichting lag het ledental rond de 200. In 1995 werd er een ledenwerfactie gestart en kwam het aantal leden op ongeveer 600. Begin 2000 lag het ledenaantal op ongeveer 900.
In 2017 is PB Balkbrug een vereniging met ongeveer 700 leden.
Onderwerpen die door de jaren heen steeds ter sprake komen zijn de woningbouwplannen, industrieterrein en onderhoud wegen. Door de gemeente wordt op veel gebieden informatie gegeven en gevraagd aan PB Balkbrug.


Klik hier voor  nog meer info over het bedrijventerrein