Molen de Star Balkbrug
Over ons Nieuws Actueel Jaarvergadering Agenda Links Archief


PBB krijgt vragen over verkeerslichten Katingerveld


 BALKBRUG – De meeste weggebruikers die vaker over de doorgaande weg richting Dedemsvaart rijden zal het ongetwijfeld opgevallen zijn; de verkeerslichten op de N377 bij het Katingerveld springen tegenwoordig op rood terwijl er toch geen verkeer vanaf het bedrijventerrein komt. ‘Wij hebben hier de nodige vragen over gekregen’, zegt Henk Hof, voorzitter Plaatselijk Belang Balkbrug. ‘Daarom hebben we de provincie Overijssel benaderd. Een medewerker van de provincie deelde mee dat deze verkeerslichten een tijdlang standaard op groen zijn gezet voor verkeer op de N377. Dit is gedaan omdat er bijna geen verkeer van en naar het industrieterrein Katingerveld reed.’ Maar om dan vervolgens het verkeerslicht telkens naar rood te laten gaan komt volgens Hof niet logisch over.

‘Bij de provincie Overijssel is het niet zo dat de verkeerslichten standaard op groen staan voor de doorgaande provinciale wegen. Ze staan namelijk standaard op rood als er geen verkeer is. Dit wordt gedaan om de snelheid van naderend verkeer wat te drukken. Als het licht standaard op groen staat bestaat de neiging om gas bij te geven. Als er dan iets mis gaat kan de ernst van een ongeval groter zijn’, vertelt Henk Hof over de achterliggende gedachte. Inmiddels rijdt er meer verkeer van en naar het industrieterrein. Daarom heeft de Provincie Overijssel de verkeerslichten weer zo ingesteld dat deze standaard naar rood gaan als er geen verkeer meer is.

Back to top

Misbruik oversteekplaatsen N48


 Er is de afgelopen jaren in overleg met de omgeving en de plaatselijk belangenorganisatie hard gewerkt aan een veiliger N48. Met de komst van de tunnels onder de N48 en de sanering van de oversteken is er een veiliger N48 ontstaan. Tot op zekere hoogte is dat gelukt! In de praktijk blijkt echter dat ter hoogte van de voormalige oversteek Maatschappijwijk de hekwerken moedwillig zijn vernield om met de fiets of lopend van de oversteek gebruikt te maken.

Nu het hekwerk gedeeltelijk is verdwenen wordt de voormalige oversteek tevens weer gebruikt om met de auto de N48 op of af te rijden. De ontstane situatie kan wat de gemeente betreft niet getolereerd worden. In de buurt is navraag gedaan, maar niemand kan ons iets vertellen wie de veroorzaker(s) is/zijn.Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij Den Kaat waar misbruikt wordt gemaakt van de calamiteitendoorsteek door de paaltjes te verwijderen c.q. te verbuigen!

Wij willen u vragen in nieuwsbrieven, website of anderzijds de problematiek onder de aandacht te brengen bij de leden, zo mogelijk bij alle bewoners in de omgeving van de Maatschappijwijk/Den Kaat, met als doel het misbruik te stoppen. Wij hebben de politie inmiddels verzocht extra toezicht te houden en de projectgroep Tunnels N48 is verzocht om samen met Rijkswaterstaat een betere fysieke afsluiting te realiseren om ongeoorloofd gebruik een halt toe te roepen.

Jaarwisseling 2015-2016


Net als in voorgaande jaren, zorgt de gemeente er samen met politie en brandweer voor dat iedereen de gelegenheid krijgt om oud & nieuw op een prettige en veilige manier te vieren. Ook dit jaar vraag ik u om hier een bijdrage aan te leveren door de informatie en spelregels rond de jaarwisseling bij uw achterban onder de aandacht te brengen.

We vragen onze inwoners ook dit jaar om tijdens de jaarwisseling, met z’n tradities als carbidschieten en vuurwerk afsteken, rekening met elkaar te houden. Door de spelregels in acht te nemen, rekening te houden met omstanders bij het afsteken van vuurwerk en overlast voor de buren te voorkomen, zorgen we er samen voor dat het voor iedereen een feestelijke avond is.


 


Back to top

Onderzoek naar veiligheidsbeleving fietspad Dedemsvaart-Balkbrug

De gemeente Hardenberg maakt, samen met andere gemeenten in de Regio Zwolle en de provincie Overijssel, werk van het voorkomen van lichtvervuiling en het terugdringen van overmatige verlichting binnen en buiten de bebouwde kom. Het gezamenlijke project Bewust Verlichten moet zorgen voor minder lichtbelasting. Bij lichtvervuiling is de omgeving 's avonds en 's nachts overmatig kunstmatig verlicht door onder andere straatverlichting en verlichting van en rond gebouwen. Mensen en dieren kunnen hier hinder van ondervinden.

Eind 2014 zijn in de kern Dedemsvaart een tweetal wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd. Hierbij is onderzocht welke invloed openbare verlichting heeft op de leefomgeving en het welbevinden van de inwoners. De komende weken wordt op een derde locatie onderzoek uitgevoerd. Dit is de fietsroute tussen Balkbrug en Dedemsvaart. De route staat lokaal bekend als het fietspad 'Het Rak - Hoofdvaart'.

BALKBRUG – Hoewel PB Balkbrug de actie bij PLUS Nanning vooraf zelf aankondigde als ledenwerfactie heeft de ochtend veel meer dan alleen nieuwe leden opgeleverd. ‘We hebben ook uitleg kunnen geven waar Plaatselijk Belang Balkbrug zich mee bezig houdt’, vertelt Maria Compagner, secretaris van PB Balkbrug. ‘Iedereen weet wel dat wij betrokken zijn bij de N377 en de veranderingen in Veldzicht, maar andere zaken zoals glasvezel, dodenherdenking en Wmo worden minder in verband gebracht met ons.’

De aanwezige bestuursleden hebben ook vragen gekregen waar niet direct een antwoord op gegeven kon worden, maar die zullen volgens Maria zeker uitgezocht worden. ‘Op deze manier is er ook contact met mensen die al lid zijn van PBB en die hebben laten weten dat ze onze inzet waarderen.’ Maar omdat de belangenorganisatie ook graag een stevige achterban wil hebben is het prettig om te weten dat er ook weer ruim 30 nieuwe leden geworven zijn. ‘Misschien dat dit aantal nog wel uitbreidt, want er zijn heel veel folders mee naar huis genomen’, aldus Maria Compagner. Zij en haar medebestuursleden kunnen op een geslaagde dag terugkijken.

Back to top Back to top Back to top